Bestelpagina webinarserie en het uittreksel

Wat krijg je ervoor terug?

√ de opnames van vijf avonden les ;
√ Toegang tot onze DLO met honderden/ alle  (!) oefenvragen;
√ extreem toetsgericht onderwijs.
√ Onderstaande (cursus) voorwaarden. 

De prijs bedraagt € 250,–

Wil je aanvullend het uittreksel bestellen. Dat kost € 29,– inclusief verzendkosten

 

 

 

 

 

 

 

De docent is langdurig advocaat geweest en dat merk je. Focus op de dingen die beter kunnen. De energie en deskundigheid spat van het scherm af. Zeer aanbevolen!

Diederik Ruys

Advocaat, Hupkes advocaten

Bestelformulier webinar en / of boek
Dit factuuradres is: *
Doe mij maar toegang tot jullie DLO

De (cursus)voorwaarden

De van toepassing zijnde (cursus) voorwaarden

Voorwaarden tot de toegang tot de DLO 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de besloten vennootschap Opus Business and Law bv , Hierna Opus, handelend onder de naam bijlesberoepsopleiding.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, en anderzijds de cursist die zich inschrijft voor een door Opus Business and Law, hierna Opus, aangeboden – bovenstaande – cursus.
  2. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving/registratie bij of opdracht aan Opus door de cursist en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opus. De overeenkomst eindigt na afloop van het onderwijs/webinars.
  3. Opus levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Opus geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Opus is tegenover de cursist op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig, waaronder voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.De cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst. De inhoud van de cursus en het daarbij behorende materiaal, waaronder het uittreksel, is naar beste kunnen samengesteld. Voor de inhoud van de cursus, cursusmateriaal, uittreksel wordt echter geen garantie afgegeven/aansprakelijkheid aanvaard. Al is het maar omdat de vragen van de examinerende instanties niet altijd even logisch zijn.
  4. De cursus wordt gegeven in de vorm van webinars.
  5. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de opdrachtgever – in afwijking van artikel 6:82 BW en zonder dat daar enige aanzegging of sommatie voor nodig is – in verzuim.
  6. De prijs van de cursus bedraagt € 250,– De prijs van het uittreksel bedraagt € 29,– inclusief verzendkosten. Bij meerdere inschrijvingen van één kantoor versturen wij de samenvattingen  – ook als alleen het privé-adres is opgegeven – naar het kantooradres.
  7. Voor zowel de cursus als het uittreksel geldt dat het herroepingsrecht is uitgesloten. De stagiaire doet nadrukkelijk afstand van al zijn rechten terzake.
  8. De deelname aan de cursus is puur persoonlijk. Het delen van de registratielink/toegang tot onze DLO leidt tot uitsluiting van de cursus zonder teruggave van de cursusprijs. Zodra de webinarsoftare of onze dlo signaleert dat er meerdere personen tegelijk gebruik maken van de software, leidt dit tot een – al dan niet voorlopige – uitsluiting van de deelnemer.