Bestelpagina webinarserie en / of het uittreksel

Wat krijg je ervoor terug?

√ vijf avonden les voor € 157,– ;
√ Toegang tot onze DLO met honderden (!) oefenvragen;
√ extreem toetsgericht onderwijs.
√ Onderstaande (cursus) voorwaarden. 

Natuurlijk kan je ook alleen het uittreksel bestellen. Dat kost € 29,– inclusief verzendkosten

 

 

 

 

 

 

De docent is langdurig advocaat geweest en dat merk je. Focus op de dingen die beter kunnen. De energie en deskundigheid spat van het scherm af. Zeer aanbevolen!

Diederik Ruys

Advocaat, Hupkes advocaten

Bestelformulier keuzevakken
Dit factuuradres is: *
Ik bestel hierbij de deelname aan:
Even dit nog *

De (cursus)voorwaarden

De van toepassing zijnde (cursus) voorwaarden

Voorwaarden bij de 5 daagse webinarserie Major Burgerlijk Recht voorjaar 2020

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de besloten vennootschap Opus Business and Law bv , Hierna Opus, handelend onder de naam bijlesberoepsopleiding.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, en anderzijds de cursist die zich inschrijft voor een door Opus Business and Law, hierna Opus, aangeboden – bovenstaande – cursus.
  2. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving/registratie bij of opdracht aan Opus door de cursist en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opus.
  3. Opus levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Opus geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Opus is tegenover de cursist op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.De cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst. Tevens is Opus tegenover de cursist op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichting voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het cursusmateriaal, waaronder in dit geval ook het uittreksel wordt verstaan. De inhoud is naar beste weten samengesteld maar terzake van het gebruik wordt geen enkele garantie afgegeven. 
  4. De cursus wordt gegeven in de vorm van webinars.
  5. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de opdrachtgever – in afwijking van artikel 6:82 BW en zonder dat daar enige aanzegging of sommatie voor nodig is – in verzuim.
  6. De prijs van de cursus bedraagt € 157,–
  7. De inschrijving is niet overdraagbaar of deelbaar. Bij het delen van de link / toegang tot de cursussite wordt de cursist uitgesloten van verdere deelname zonder enig recht op  restitutie van de cursusprijs. 
  8. De prijs van het uittreksel bedraagt € 29,– inclusief verzendkosten