Ik schrijf mij in voor de cursus jaarrekeninglezen!

Wat krijg je ervoor terug?

√ Vijf avonden les voor € 177,– ;
√ Toegang tot online oefenomgeving;
Toegang tot video’s;
√ Honderden vragen;
√ Alles toetsgericht.
√ Onderstaande de cursusvoorwaarden. 

 

 

Uitermate tevreden over de extra lessen voor het vak jaarrekeninglezen. Gedreven, deskundig en alles gericht op het behalen van een gunstig toetsresultaat. Zeer aanbevolen!
Mandy Karelse

Advocaat, Solstad Advocaten

Inschrijfformulier jaarrekeninglezen
Cursusvoorwaarden en prijs jaarrekeninglezen € 177--
Bewijs en informatie in combinatie met jaarrekeninglezen € 50,--
Alleen Bewijs en informatie € 97,--
Factuur op kantoor of prive? *

De cursusvoorwaarden

De van toepassing zijnde cursusvoorwaarden

Voorwaarden bij de cursus jaarrekeninglezen webinarserie 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen enerzijds de besloten vennootschap Opus Business and Law bv , Hierna Opus, handelend onder de naam bijlesberoepsopleiding.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, en anderzijds de cursist die zich inschrijft voor een door Opus Business and Law, hierna Opus, aangeboden – bovenstaande – cursus.
  2. De overeenkomst komt tot stand door inschrijving/registratie bij of opdracht aan Opus door de cursist en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Opus. De overeenkomst (en dus de toegang tot de DLO en zo) eindigt 14 dagen na het laatste webinar.
  3. Opus levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Opus geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Opus is tegenover de cursist op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.De cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
  4. De cursus wordt gegeven in de vorm van webinars. Daarbij verkrijgt de cursist toegang tot digitale leeromgeving met oefenvragen en video’s.
  5. De betalingstermijn van de factuur jaarrekeninglezen webinarserie ad € 177,–(alleen jaarrekeninglezen) of € 227,– (inclusief bewijs) bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de opdrachtgever – in afwijking van artikel 6:82 BW en zonder dat daar enige aanzegging of sommatie voor nodig is – in verzuim.
  6. Deze overeenkomst ten aanzien van de cursus is uitgesloten van het herroepsingsrecht.