Major Burgerlijk Recht beroepsopleiding advocaten

 Major Burgerlijk Recht, studieadvies, hoe maak je de toets, lacunes wegwerken, bijlessen, repetitor, les in groepjes, privéles. Hij komt er weer aan, de toets Major Burgerlijk Recht voor de beroepsopleiding advocaten. Als je in december de toets niet hebt gehaald,...

puntenpakkers bij jaarrekeninglezen

Tijdens de bijlessen voor het vak jaarrekeninglezen voor de beroepsopleiding advocaten wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderdeel boekhouden van hoofdstuk 3 van het boekje recht door de cijfers. Wij wijzen de deelnemers er ook altijd op dat hoofdstuk 3 zo ongeveer...