We gaan weer bijna beginnen met de repetitor lessen/extra lessen/bijlessen voor het vak Major Burgerlijk Recht van de beroepsopleiding advocaten.

Wat is de meest effectieve voorbereiding? Bizar genoeg is de meest effectieve voorbereiding het verhogen van jouw typesnelheid. Een goede tweede is ervoor te zorgen dat je sneller kan lezen. Waarom? Omdat het anders vrijwel onmogelijk is dat je de toets binnen de tijd afrondt. Laat ik dat simpelweg illustreren met de laatste toets van het Vak Major Burgerlijk Recht. De toets omvatte 37 pagina’s aan tekst. Ik herhaal. De toets bevatte 37 pagina’s aan tekst.

Als je de modelantwoorden in een tekstverwerker plakt en het aantal leestekens vaststelt, dan kom je voor het open gedeelte al snel tot de conclusie dat je 180 tekens per minuut moet typen om alleen de antwoorden op te schrijven. Dan heb je nog geen letter gelezen of in de wet gekeken. Kortom: op een enkele uitzondering na zal iedereen in tijdnood  komen.  Je ogen sluiten voor deze realiteit is dom. Echter wat moet je met deze realiteit doen.

Onze lessen zijn er bij de gesloten vragen op gericht om heel snel vragen te herkennen. Het aantal vragen dat men bijvoorbeeld kan stellen over hoger beroep of verzet is gewoon beperkt en als je de varianten een aantal keer hebt gezien, dan scheelt dit tijdens de toets heel veel kostbare tijd. De stagiaires die bij ons de lessen voor de minor of major Burgerlijk Recht hebben gevolgd, zullen een aantal vragen binnen 30 seconden kunnen beantwoorden. Zonder zelfs het wetboek open te slaan!  Voor de gesloten vragen leren we jou ook om de onzinnige antwoorden te herkennen. Stel dat je het antwoord op een vraag niet meteen weet, kijk dan eerst naar de mogelijkheden. Heel vaak staat er iets onzinnigs tussen. Die mogelijkheid kan je dan meteen wegstrepen en je concentreren op de twee antwoorden die overblijven. Ons advies is om van te voren zoveel mogelijk oude toetsen te verzamelen en neem een paar uur de tijd om deze te rubriceren naar onderwerp.

De open vragen zijn een stuk lastiger te voorspellen, maar er zijn wel een paar zekerheidjes. Je weet dat er altijd een vraag komt over een tekortkoming of iets onrechtmatigs. Dit soort vragen laten zich prima in schema’s vervatten. En met een dergelijke schema beantwoord je dit soort vragen heel snel. Een schema zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Stap 1. Is er sprake van een risico-aansprakelijkheid ex artikel 6: 169 BW en verder en benoem dit vervolgens. Pas de criteria toe op de casus. Of;  

Stap 2. Is er toevallig gevaarzetting in de casus verborgen? Zo ja, begin dan de Kelderluik criteria te spuiten.

 • Mate van waarschijnlijkheid
 • Aard en omvang gevreesde schade
 • Mate van waarschijnlijk dat de schade zich als gevolg van het gedrag zal voordoen;
 • Aard gedraging
 • De bezwaarlijkheid voor de potentiële dader in termen van kosten, tijd en moeite voor het nemen van voorzorgsmaatregelen (HR Jetblast)

Stap 3. Pas deze toe op de casus

Begin ook altijd met de vragen te lezen en daarna pas met de tekst. Waarom? Omdat je dan veel sneller en gestructureerder door de tekst heen gaat. Je weet (hopelijk) waar je op moet letten.

De voorbereiding. Studeer vooral slim. Het is vrijwel onmogelijk om de kennis van alle handboeken die je voor dit vak bestudeerd hebt, paraat te hebben. Probeer dat dan ook niet. In onze visie moet je vooral een aantal zaken goed bestuderen.

Het is belangrijk dat je door krijgt waarom de orde bepaalde toetstermen zo belangrijk vindt. Een mooi voorbeeld daarvan is het onderdeel tekortkomingen en remedies. Waar het natuurlijk daar om gaat is dat je als advocaat een zinnig advies kunt geven.Het voorgaande impliceert dat je redelijk paraat hebt wat voor remedies je in stelling kunt brengen. Kortom: zorg er dus in ieder geval voor dat je uit het hoofd weet wat de mogelijke remedies zijn.

 • Nakoming
 • Schadevergoeding
 • Opschorting
 • Verrekening
 • Ontbinding
 • Vernietiging

 

Voorkom dat je tijdens de toets als een dolle door het wetboek heen moet,  dat je weet hoe je de remedies moet toepassen en ook weet wat de verschillen zijn. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat er een vordering ex 6:203 BW ontstaat in het geval van een ontbinding, dan wordt dit gegarandeerd fout gerekend.

Oefen ook het maken van een petitum. Die vraag zit er gewoon in. Noteer in ieder geval altijd “Uitvoerbaar bij voorraad”, de proceskosten, wettelijke rente ex artikel 119/119a BW en dwangsom? Bij de wettelijke rente wil men weten of je begrijpt wanneer iemand in verzuim is (zie 6:82/6:83 BW) en bij de dwangsom wil men zien of je begrijpt dat het om een zinnig bedrag met een zinnig maximum gaat. Let op bij wat je vordert of het een bodemprocedure of een kort geding is. Immers in een kort geding kan je alleen condemnatoir vorderen.

Concentreer je onderwerpen waarvan je weet dat die veel gevraagd worden. Waarom? Omdat als die vragen komen, je deze snel en goed kunt beantwoorden. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk een toepassing van het Kelderluik arrest. De kans is bijzonder groot dat je tijdens de toets deze criteria moet toepassen. Leer deze criteria, aangevuld met Jetblast, uit het hoofd!

Verplichte jurisprudentie. Dat zijn niet heel veel arresten, maar de kans dat er iets over gevraagd wordt,  is heel groot. 

Zorg dat je de wet kent! Het is bijna bizar dat deze tip aan advocaten wordt gegeven, maar wij maken het keer op keer mee dat de advocaat stagiaires geen idee hebben waar iets staat in de wet. Dit speelt bijvoorbeeld heel erg bij het onderdeel Rechtsingang en Bewijs. Lees tijdens de voorbereiding de relevante afdelingen en titels van Rechtsvordering door.  Maak de laatste paar weken voor het tentamen een rondje langs de artikelen (niet uitputtend):

45 RV Exploten

78 RV Algemene regels dagvaarding
93 RV: competentie kantonrechter
99 RV relatieve bevoegdheid
111 RV Dagvaarding
125 RV Verloop procedure. Andere kleur maken op steekwoorden
139 RV Verstek en 143 RV Verzet
149 RV Bewijs tot aan 207 RV
208 RV Incidentele vorderingen
254 RV Kort geding (!)
261 RV Verzoekschriften
339 & 358 RV Appeldagvaarding en verzoek

 

En hetzelfde geldt voor de artikelen rond nakoming en remedies. Uiteraard lees je ‘s-avonds ook het blokje rond de onrechtmatige daad.

Probeer niet het onmogelijke te doen. Als je te laat begint met studeren, probeer dan niet als een dolle alsnog die handboeken erin te stampen. Dat gaat dan toch niet meer lukken. Het enige resultaat is dat je van alles bijna niets weet. Een veel betere voorbereiding is dan om een goede samenvatting te gebruiken en pas als je er niet uitkomt de handboeken te gebruiken. En kijk dan vooral een De Brauw vriendje of vriendinnetje lief aan. Daar circuleert een geweldige samenvatting.

Oefen toetsen, oefen toetsen en oefen toetsen. Probeer ook de laatste toetsen van keuzevak aansprakelijkheid of van de laatste minors en van bewijs en informatie te zien.

Maar dan weer terug naar het begin. Bereid je er vooral op voor dat je in tijdnood gaat komen. Stel je daar op in en sta jezelf niet toe dat je een kwartier bij een gesloten vraag blijft hangen. Het punt dat je daar wellicht verliest,  ga je later veel en veel harder voor de kiezen krijgen. Waarom? Omdat als je open vragen onbeantwoord laat, je daar veel meer punten verliest. En je gaat open vragen onbeantwoord laten als je niet heel snel en gedisciplineerd door de toets heen gaat. En begin met de open vragen die je goed hebt voorbereid. Haal daar maximaal de punten op. Laat punten liggen bij vragen die je wellicht toch al niet zo goed zou maken.

Hint: als er ooit iemand in het verleden tegen je heeft geroepen dat je dyslectisch bent….. Vraag extra tijd aan.

Een beetje hulp nodig? En natuurlijk helpen wij jou graag. Later instromen is altijd mogelijk. Wil je een keer iemand spreken die al lessen bij ons heeft gevolgd? Dat kan altijd.