Bijlessen en Bootcamp Major Burgerlijk Recht

We gaan eerdaags weer starten met de bijlessen voor het vak Major Burgerlijk Recht voor de beroepsopleiding Advocaten.

We bieden de bijlessen in de vorm van wekelijkse lessen aan en in de vorm van een bootcamp. De wekelijkse lessen kunnen daarbij individueel en in groepsverband worden gevolgd.

De reguliere bijlessen voor de toets Major Burgerlijk recht start op zaterdag 5 mei 2019. En ja we weten dat er dan iets met bevrijdingsdag is, maar dat is dan een typisch geval van jammer. Waarom op een zaterdag? Omdat de eerste les meteen een dubbele sessie (deel 1 en deel 2) is. In een uur of 6 praten wij jou het altijd spannende “rechtsingang en bewijs” door. Praten is overigens heel betrekkelijk, want het is vooral oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Vanaf daar gaan we elke vrijdagavond door met een sessie.

10-5 Deel 3. Overeenkomsten en remedies
17-6 Deel 4. Onrechtmatige daad en zo, schade en causaal verband
24-5 Deel 5. Goederenrecht
31-5 Deel 6. Insolventie, beslag en executie

We beperken daarbij het aantal deelnemers op 6 personen. Dit programma is ook op individuele basis mogelijk maar dan moeten er uiteraard andere data worden afgesproken.

Mensen die voor hun tweede of derde kans staan, raden we heel nadrukkelijk aan om de reguliere lessen te volgen in plaats van de bootcamp.

En daarmee is dus meteen de overgang naar de bootcamp gemaakt. Twee bootcamps zelfs!

De eerste bieden we aan op 7, 8 en 9 juni en de tweede op 14, 15 en 16 juni.

In een weekend gaan we bijna 20 uur Burgerlijk recht doen. Doen? Ja, want dit gaat veel verder dan een toets oefenen of een beetje uitleg krijgen. We gaan Burgerlijk recht doen!

We starten op de vrijdag om 17.00 uur. We eindigen rond 22.00 uur. Uiteraard krijg je tussendoor de nodige energie in de vorm van een maaltijd. De volgende dag starten we 10.00 uur en gaan we de hele dag door. Een ochtend, middag en avond deel. De volgende dag starten we weer om 11.00 uur en eindigen we ergens rond 17.00 uur. In de dagen daarna kan je bij vragen altijd de docent bellen.

Deel 1. Rechtsingang (vrijdag en zaterdag)
Deel 2. Bewijs en overeenkomst (zaterdag)
Deel 3. Overeenkomsten en remedies (zaterdag)
Deel 4. Onrechtmatige daad en zo, schade en causaal verband (zaterdag)
Deel 5. Goederenrecht (zondag)
Deel 6. Insolventie, beslag en executie (zondag)
Deel 7. Herhaal (zondag)

Werkwijze

Tijdens de bijlessen voor het vak Major Burgerlijk Recht beroepsopleiding advocaten wordt aan de hand van presentaties de stof uitgelegd voor zover deze relevant is voor de beroepsopleiding. Geen academische uitstapjes maar puur uitleg richting de toets. De stof is opgedeeld in delen en telkens worden vragen gemaakt en eventueel uitgelegd. Grofweg de helft van het tentamen kan je gewoon voorspellen. Doel van het oefenen van de gesloten vragen is, om een aantal zekerheidjes in te bouwen. Vragen die je zeker goed gaat maken. Dat heeft ook meteen een ander voordeel en dat is de factor tijd. Als je een aantal vragen binnen 30 seconden kan beantwoorden, heb je meer tijd om de overige vragen goed te beantwoorden. Ook bij de open vragen kun je een aantal vragen van te voren voorspellen. Dat gaan we dus ook doen en die bereiden we goed voor.

En ook hier geldt dat het aantal inschrijvingen beperkt is.

De kosten

Voor de reguliere lessen vragen we € 80,– per uur per persoon. Op individuele basis is dit bedrag € 145,– per uur en de kosten van de gehele bootcamp bedragen € 1000,– per persoon.

Wil jij je inschrijven voor de reguliere lessen of voor de bootcamp? Neem dan snel contact op.